Hệ thống chữa cháy HFC236FA

Dùng để phun các chất khí không duy trì sự cháy vào đám cháy, những đám cháy xảy ra trong phòng kín, bởi vì nguyên lý dập tắt đám cháy bằng khí ở đây là làm ngạt, tức là làm giảm nồng độ oxy trong môi trường cháy đến mức không đủ khả năng duy trì sự cháy và khi đó đám cháy sẽ tự tắt.

Mô tả

Chức năng chính của hệ thống chữa cháy tự động bằng khí

Dùng để phun các chất khí không duy trì sự cháy vào đám cháy, những đám cháy xảy ra trong phòng kín, bởi vì nguyên lý dập tắt đám cháy bằng khí ở đây là làm ngạt, tức là làm giảm nồng độ oxy trong môi trường cháy đến mức không đủ khả năng duy trì sự cháy và khi đó đám cháy sẽ tự tắt.

Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí có hiệu quả chữa cháy cao, thường dùng để chữa cháy các khu trung tâm điều khiển điện, tự động, viễn thông hoặc các khu vực mà chữa cháy bằng các chất chữa cháy khác như nước, bột, bọt gây nguy hiểm hoặc gây thiệt hại cho thiết bị tài sản trong khu vực đó.

Các loại khí chữa cháy: Khí tự nhiên CO2, N2, Ar, Xon khí(dẫn xuất halogen của hydro cacbon), hỗn hợp khí.

Các Thiết Bị Chính Của Hệ Thống

Trung tâm điều khiển chữa cháy tự động kết hợp giữa trung tâm báo cháy tự động và trung tâm điều khiển chữa cháy nhằm cung cấp năng lượng cho hệ thống hoạt động, tự động chuyển đổi và hiển thị chế độ làm việc, tạo tín hiệu báo cháy, điều khiển thiết bị ngoại vi, kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống

Hệ thống báo cháy: dùng khởi động hệ thống chữa cháy tự động bằng khí cũng được thiết kế theo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, và có các đặc điểm tương tự như hệ thống chữa cháy Dencher

Van mở cơ điện: là thiết bị có thể làm việc bằng điện hoặc bằng tay có nhiệm vụ kích hoạt mở van pittong của bình chứa khí mồi

Van lựa chọn khu vực chữa cháy: có nhiệm vụ lựa chọn khu vực phun khí vào đúng khu vực có cháy để đảm bảo chữa cháy có hiệu quả đồng thời giảm được lượng khí cần thiết dự trữ chữa cháy.
Bình chứa khí chữa cháy: lưu trữ lượng khí cần thiết để chữa cháy

Bình khí mồi có nhiệm vụ mở van lựa chọn khu vực và kích hoạt bình chứa khí chữa cháy làm việc.

Hộp nút ấn xả khí có nhiệm vụ điều khiển xả khí cưỡng bức bằng tay, thường được đặt ở các khu vực bảo vệ.

Hệ thống đường ống vòi phun khí có nhiệm vụ phân bố chất chữa cháy vào khu vực cháy để đảm bảo dật tắt đám cháy trong khoảng thời gian nhất định.

Nguyên Lý Hoạt Động

Bình thường hệ thống ở chế độ thường trực, trung tâm điều khiển báo cháy và chữa cháy tự động sẽ hiển thị trạng thái làm việc của các thiết bị chính trong hệ thống.

Khi xảy ra cháy, các yếu tố môi trường cháy thay đổi kích thích đầu báo cháy làm việc. Nếu chỉ có một kênh báo cháy làm việc thì tại trung tâm điều khiển sẽ phát ra tín hiệu báo cháy và chỉ thị khu vực đang cháy, còn hệ thống phun khí chữa cháy chưa làm việc.

Nếu khi cả hai kênh báo cháy đồng thời làm việc thì trung tâm sẽ phát ra tín hiệu báo động, chỉ thi khu vực cháy. Đồng thời trung tâm điều khiển sẽ tự động chuyển sang chế độ xả khí, sau khoảng thời gian trễ nhất định, trung tâm điều khiển sẽ tạo ra tín hiệu điện đưa tới van mở cơ điện. Van mở cơ điện bị tác động sẽ kích hoạt mở bình khí mồi để đưa khí từ bình khí mồi theo đường ống kích thích mở van lựa chọn khu vực chữa cháy tương ứng và mở van pittong cổ bình khí chữa cháy. Khi đó khí chữa cháy từ bình chứa qua van pittong cổ bình, qua ống góp, qua van lựa chọn khu vực, qua hệ thống đường ống, qua vòi phun vào khu vực cháy.

0866 599 114
Chat zalo
Chat zalo